เส้นทางสายงิ้ว(แต้จิ๋ว)
จำนวนผู้เข้าชม 15593 คน
        งิ้วแต้จิ๋ว เริ่มเข้ามาแสดงในประเทศไทยสมัย พระเจ้ากวงสู (ค.ศ.1887-1900) ซึ่งตรงกับ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 งิ้วแต้จิ๋ว เมื่อเข้ามาแสดงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนงิ้วอื่นๆ เสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็ว สาเหตุที่สำคัญคือ ชาวจีนส่วนมากเป็นชาวแต้จิ๋ว ภาษาแต้จิ๋วจึงเกือบเป็นภาษากลางของชาวจีนทุกลุ่มภาษาในไทย (พรพรณ จันทโรนานนท์ 2537:20) งิ้วมีความเจริญรุ่งเรื่องสูงสุดในรัชกาลที่ 5-6 ด้วยปรากฏว่า มีโรงงิ้วตั้งขึ้นมากมายในย่านถนนเยาวราช (ราชบัณฑิตยสถาน 2520 : 4300)
 
Cr. งิ้วแต้จิ๋ว กับ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมดนตรี
วีเกียรติ มารคแมน 2539:2 © มหาวิทยาลัย มหิดล

 

...โดยมีการเปิดโรงเรียนสอนการแสดงงิ้วขึ้น...มีคณะงิ้วทั้งของคนจีนและคนไทยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก..

              
          งิ้วแต้จิ๋วเป็นที่นิยมเพราะคนจีนส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จิ๋ว และภาษาแต้จิ๋วก็เป็นภาษาที่ชาวจีนส่วนมากใช้พูดกันมากกว่าจีนกลุ่มอื่น ๆ งิ้วแต้จิ๋วคณะแรกที่เข้ามาเมืองไทยคือ งิ้วเจี่ยอิม ที่กลายมาเป็น งิ้วแป๊ะหยี่ (งิ้วแต่จิ๋ว) 2 คณะ คือ คณะเล่าเจี้ยฮั้ว และ คณะเล่าซังฮี้ เข้าสู่เมืองไทยในสมัยพระเจ้ากวงสู โดยเริ่มเดินทางเข้าสู่เมืองไทยในสมัยพระเจ้ากวงสู (ค.ศ.1875-1900) กล่าวกันว่า งิ้ว 2 คณะดังกล่าว โดยสารเรือหัวแดง ซึ่งแล่นโดยตรงจากเมืองซัวเถามายังกรุงเทพฯ


              หลังจากนั้นจึงมีคณะ งิ้วแต้จิ๋ว จากเมืองจีนมาแสดงที่กรุงเทพฯ มากขึ้น ทำให้งิ้วชนิดอื่น ๆ เสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ งิ้วแต้จิ๋ว เป็นงิ้วท้องถิ่นชนิดเดียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งในกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน และกวางตุ้ง (ยกเว้นชาวจีนไหหลำ ซึ่งมีงิ้วไหหลำเป็นงิ้วประจำกลุ่มชนของตน)
                                           
              ปัจจัยที่ทำให้ งิ้วเเต้จิ๋ว เป็นที่นิยมเพราะคนจีนส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จิ๋ว และภาษาจีนแต้จิ๋วก็เป็นภาษาที่ชาวจีนส่วนมากใช้พูดกันมากกว่าจีนกลุ่มอื่น ๆ 
              ในสมัยนั้นมีโรงงิ้วที่ใช้แสดง งิ้วแต้จิ๋ว มากมายตลอดถนนเจริญกรุงและเยาวราช นับตั้งแต่วัดสามจีน (วัดไตรมิตร ฯ ปัจจุบัน) จนถึง ศาลเจ้าอาม้า (อาม้าเก็ง) เลยทีเดียว นั่นคือภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีนกับชาวไทยที่มีมาเนิ่นนานนับตั้งแต่อดีตปัจจุบัน  

                                
              แต่เมื่อมีความบันเทิงในรูปแบบอื่นตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้น ปัจจุบันความนิยมในการชมการแสดงงิ้วได้ลดน้อยลงไป..โรงงิ้วที่เคยมีอยู่มากมายในเยาวราช...ถูกปรับเปลี่ยนไปเหลือเพียงแค่เค้าโครงรูปแบบของโรงงิ้วแบบเดิม กับคำบอกเล่าจากผู้คนในย่านนั้นว่าครั้งหนึ่งที่แห่งนั้นเคยเป็นโรงงิ้วมาก่อน….มาถึงทุกวันนี้ การแสดงงิ้วในเยาวราช...จะมีให้เห็นบ้างก็ตามศาลเจ้าและในเทศกาลสำคัญๆเท่านั้น

                


 
หมายเหตุ :ข้อมูลจาก
                  
หนังสือความเป็นมาของงิ้ว อาจารย์ถาวร สิกขโกศล
            
อุปรากรจีน (งิ้ว) ดร.มาลินี ดิลกวาณิช
            
งิ้วกับศิลปะการแต่งหน้า พรพรรณ จันทโรพานนท์
            คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
            นิตยสาร “สารดดี” ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ส.ค.28 (หน้า31)
 
งิ้ว
- งิ้วปักกิ่ง
- กิ่งก้านใบงิ้ว
- งิ้วกับเทศกาล 应节戏
- เทพเด็กหลังม่านงิ้ว
- กำเนิดงิ้วในสวนแพร์ 始于梨园
- ดูงิ้ว เที่ยวโรงเจ
- ต้นกำเนิด เกิดงิ้วแต้จิ๋ว
- งิ้ว...กลายพันธุ์
- บัณฑิตป.โท สาขาการละครและอุปรากรจีน
- คณะงิ้ว 泰国潮剧团
ดูทั้งหมด

Copyright © All rights reserved.www.ngiew.com 2550
Engine by MAKEWEBEASY